En solpark i Bräkne-Hoby

HOBY Sol AB är en solpark som producerar förnybar el i södra Sverige där bristen på el utgör en allvarlig risk för konkurrenskraften och skapar oro i hushåll och näringsliv. Solparkens fyra delägare är entreprenörer med lokal koppling som på olika sätt är engagerade i och intresserade av att driva utvecklingen mot en fossilfri framtid.

Solparken är byggd av solcellsexperterna på Solect Power AB. Elproduktionen startar i november 2020 och du som är intresserad av att köpa lokalproducerad förnybar solel är välkommen att höra av dig.

Fakta om solparken

  • 2 880 solcellspaneler om 400 W vardera = ca 5 803 m2 solcellsyta
  • Total effekt 1 156 kWp
  • Panelerna lutar 30° och står nästan rakt i söder
  • Elproduktion beräknas bli ca 1 100 000 kWh per år under lång tid framöver = förbrukningen för ca 110 villor (10 000 kWh/år)
  • Parkens soläng med ängsblommor främjar biologisk mångfald
  • Övervakning med värmekamera. Larmcentral larmar polis
  • All el levereras till elnätet via transformator och merparten förbrukas lokalt i Bräkne-Hoby)
  • Elen köps och vidaredistribueras av Enkla Elbolaget