Lokal solpark för fossilfri framtid

HOBY Sol AB är en solpark i södra Sverige som producerar förnybar el för att motverka elbristen.

En solpark i Bräkne-Hoby

Solparken är projekterad och byggd av solcellsexperterna på Solect Power AB. Elproduktionen startade i december 2020 och du som är intresserad av att köpa lokalproducerad förnybar solel är välkommen att höra av dig.

Fakta om solparken

Etapp 1: 2880 solcellspaneler om 425 W vardera = ca 5 760 m2 solcellsyta. Driftsatt december 2020.
Etapp 2: 1116 solcellspaneler om 400 W vardera = ca 2 232 m2 solcellsyta. Driftsatt mars 2024.
Total effekt 1 598 kWp.

Panelerna lutar 30° och står nästan rakt i söder. Elproduktion beräknas bli ca 1 500 000 kWh per år under lång tid framöver. Förbrukningen motsvarar årsförbrukning för ca 75 villor (20 000 kWh/år).

Övervakning med värmekamera, där larmcentral larmar polis.

All el levereras till elnätet via transformator och merparten förbrukas lokalt i Bräkne-Hoby. Elen köps och vidaredistribueras av Enkla Elbolaget.

Insektshotell

Insektshotell finns uppsatta runt om i parken. Parkens soläng med ängsblommor främjar biologisk mångfald och bidrar till produktionen av god honung från Bräkne Härads biodlarförening.

Om oss

HOBY Sol AB är en solpark som producerar förnybar el i södra Sverige där bristen på el utgör en allvarlig risk för konkurrenskraften och skapar oro i hushåll och näringsliv. Solparkens fyra delägare är entreprenörer med lokal koppling som på olika sätt är engagerade i och intresserade av att driva utvecklingen mot en fossilfri framtid.

Kontakt

Ingmar Eliasson

VD / styrelseordförande

Ingolf Karlsson

Styrelseledamot

Kenneth Johansson

Styrelseledamot

Ulf Åman

Styrelseledamot