Blog

Invigning av solparken

Torsdagen den 2 juni välkomnade vi kunder och intressenter till invigning av vår solpark. Ingmar Eliasson hälsade välkommen och berättade om bolagets uppkomst och framtid. .

Bygga ut solcellsparken

En förstudie har påbörjats om möjligheten att bygga ut solcellsparken med 0,4 MW Under sommaren 2021 har det i våra bikupor i området producerats 200 burkar honung.