HOBY Sol AB är en solpark som producerar förnybar el i södra Sverige där bristen på el utgör en allvarlig risk för konkurrenskraften och skapar oro i hushåll och näringsliv. Solparkens fyra delägare är entreprenörer med lokal koppling som på olika sätt är engagerade i och intresserade av att driva utvecklingen mot en fossilfri framtid.