Blog

Bygga ut solcellsparken

En förstudie har påbörjats om möjligheten att bygga ut solcellsparken med 0,4 MW Under sommaren 2021 har det i våra bikupor i området producerats 200 burkar honung.